صد و پانزدهمین روز ساخت مخازن آب کاوه 93.10.2

امروز : سه شنبه 93.10.2 صد و پانزدهمین روز ساخت مخازن آب شهر صنعتی کاوه .

پایان عملیات زیرسازی و کفراژ بندی سقف مخزن شماره یک و آغاز عملیات قالب بندی سقف .

یکشنبه 93.9.30 چهاردهمین روز تعطیلی کامل پروژه به علت بارش باران .

آرماتور بندی دیوار های مخزن شماره دو و آماده سازی برای قالب بندی پس از بتن ریزی سقف مخزن شماره یک .

صد و دهمین روز ساخت مخازن آب کاوه 93.9.26

امروز چهارشنبه 93.09.26 صد و دهمین روز ساخت مخازن آب شهر صنعتی کاوه .

سه شنبه 93.9.25 - سیزدهمین روز تعطیلی پروژه به علت بارش باران .

ادامه عملیات زیر سازی و کفراژ بندی سقف مخزن یک و آماده سازی برای قالب بندی

گزارش کار و پیشرفت پروژه مخازن آب کاوه در یک نگاه 93.9.23

 

گزارش کار و پیشرفت پروژه مخازن آب شهر صنعتی کاوه تا تاریخ 20/09/1393

تعداد روز های تعطیل پروژه

الف : روزهای تعطیل به علت عدم تامین مصالح مصرفی از سوی کارفرما و بتن آماده از سوی شرکت تامین کننده بتن . ( 6 روز )

تعداد

تاریخ

عنوان

1

93.6.14

تعطیلی کامل پروژه به علت عدم تامین بتن آماده

2

93.6.15

تعطیلی کامل پروژه به علت عدم تامین بتن آماده

3

93.6.20

تعطیلی کامل پروژه به علت عدم تامین مصالح مصرفی مخزن یک ( میان بلت ) و عدم تامین آب و برق مصرفی مخرن 2

4

93.7.21

تعطیلی کامل پروژه به علت عدم تامین بتن آماده برای بتن ریزی فونداسیون مخزن 2

5

93.7.22

تعطیلی کامل پروژه به علت عدم تامین بتن آماده برای بتن ریزی فونداسیون مخزن 2

6

93.9.10

تعطیلی کامل پروژه به علت عدم تامین بتن آماده برای بتن ریزی مرحله دوم دیوار مخزن 1

-         روز های تعطیل به علت عدم تامین بتن , به علت ترافیک و حجم کاری بالای شرکت تامین کننده بتن و تداخل روزهای بتن ریزی مخازن و دیگر پروژه های طرف قرارداد شرکت تامین کننده بتن بوده است .

-         شایان ذکر است نامه تایید شده از سوی شرکت تامین کننده بتن برای کلیه روزهای تعطیل پروژه به علت عدم تامین بتن آماده توسط شرکت تامین کننده بتن در بایگانی عمران سازه پارسیان موجود بوده و طی روزهای آتی تقدیم مسئولین محترم معاونت امور شهری شهر صنعتی کاوه شده و با انجام هماهنگی های لازم تصویر نامه مذکور در این بخش قرار خواهد گرفت .

ب : روزهای تعطیل به علت شرایط نامساعد جوی ( 6 روز )

تعداد

تاریخ

عنوان

1

93.7.25

تعطیلی کامل پروژه به علت بارش باران

2

93.7.28

تعطیلی کامل پروژه به علت بارش باران

3

93.7.29

تعطیلی کامل پروژه به علت بارش باران

4

93.8.12

تعطیلی کامل پروژه به علت بارش باران

5

93.8.13

تعطیلی کامل پروژه به علت بارش باران

6

93.9.4

تعطیلی کامل پروژه به علت بارش باران

-         شایان ذکر است فایل تصویری دوربین های مدار بسته موجود در محل پروژه های مخازن کاوه و همچنین گزارش سازمان هواشناسی برای کلیه روزهای تعطیل به علت بارندگی و شرایط نامساعد جوی در آرشیو تصاویر و مستندات شرکت عمران سازه پارسیان موجود بوده و طی روزهای آتی تقدیم مسئولین محترم معاونت امور شهری شهر صنعتی کاوه خواهد شد .

گزارش مراحل بتن ریزی در مخازن آب شهر صنتی کاوه و مقایسه با برنامه زمانبندی ارائه شده :

1 بتن ریزی فونداسیون مخزن شماره یک      یکشنبه 93.6.16

-         تعداد روزهای تعطیل تا به امروز : 2 روز

-         تاریخ اعلام شده در برنامه زمان بندی : 93.7.22

-         تعداد روز های جلوتر از برنامه زمان بندی با احتساب روزهای تعطیل پروژه : 38 روز

شایان ذکر است لوله کشی و تحویل آب در محل پروژه مخزن شماره دو در تاریخ : 93.7.7 در روز چهل و دوم شروع عملیات ساخت مخازن آب شهر صنعی کاوه انجام شد .

2 : بتن ریزی فونداسیون مخزن شماره دو               چهارشنبه 93.7.23

-         تعداد روزهای تعطیل تا به امروز : 5 روز

-         تاریخ اعلام شده در برنامه زمان بندی : 93.7.29

-         تعداد روز های جلوتر از برنامه زمان بندی با احتساب روزهای تعطیل پروژه : 11 روز

با هماهنگی های به عمل آمده از سوی شرکت عمران سازه پارسیان با دستگاه نظارت شرکت شهر صنعتی کاوه و به منظور افزایش کیفیت ساخت مخازن آب شهر صنعتی کاوه مخصوصا در دیواره های مخازن , بتن ریزی هر مرحله از دیوار ها به صورت یکپارچه و طی یک روز کاری و با قالب بندی یکپارچه و عدم استفاده از واتر استاپ عمودی اجرا خواهد شد که همین امر مستلزم تامین حجم و مساحت بالای قالب فلزی بوده و با توجه به همین موضوع , بتن ریزی دیوارهای مخزن دو موکول به پایان عملیات ساخت مخزن شماره یک و انتقال کامل لوازم و اکیپ اجرایی به محل مخزن دو شد .

3 : بتن ریزی مرحله اول دیوار های مخزن شماره یک       دوشنبه 93.8.5

-         تعداد روزهای تعطیل تا به امروز : 8 روز

-         تاریخ اعلام شده در برنامه زمان بندی : 93.8.23

-         تعداد روز های جلوتر از برنامه زمان بندی با احتساب روزهای تعطیل پروژه : 26 روز

 

4 : بتن ریزی مرحله دوم دیوار های مخزن شماره یک       سه شنبه 93.9.11

-         تعداد روزهای تعطیل تا به امروز : 12 روز

-         تاریخ اعلام شده در برنامه زمان بندی : 93.9.20

-         تعداد روز های جلوتر از برنامه زمان بندی با احتساب روزهای تعطیل پروژه : 21 روز

 

با توجه به آغاز عملیات کفراژ بندی و زیر سازی سقف مخزن شماره یک و تعداد روزهای جلوتر از برنامه نسبت به برنامه زمانبندی مخزن شماره یک و برنامه ریزی های انجام شده توسط گروه مدیریتی و اکیپ اجرای عمران سازه پارسیان لذا امید است عملیات بتن ریزی سقف مخزن شماره یک در تاریخ 93.10.15 الی 93.10.20 مشروط به تامین به موقع مصالح مصرفی و همچنین مساعد بودن شرایط جوی به پایان برسد . با توجه به این که زمان اعلام شده در برنامه زمانبندی برای بتن ریزی سقف مخزن 1 تاریخ 93.11.9 می باشد لذا از بیست الی بیست و پنج روز زمان به دست آمده در پایان عملیات ساخت مخزن 1 استفاده نموده و زمان عقب افتاده در ساخت مخزن شماره دو جبران خواهد شد . 

با توجه به قرارداد منعقده و همچنین برنامه زمانبندی ارائه شده , پروژه ساخت مخازن آب شهر بزرگ صنعتی کاوه طی شش ماه ( 181) روز با کسر روزهای تعطیلی فورس ماژور ( شرایط نامساعد جوی و عدم تامین مصالح ) به پایان رسیده و قابل بهره برداری خواهد بود .

صد و پنجمین روز ساخت مخازن آب کاوه

امروز  پنجشنبه 93.9.20 صدو پنجمین روز ساخت مخازن آب شهر صنعتی کاوه .

ادامه عملیات باز کردن قالب های مرحله دوم دیوار های مخزن 1

شروع عملیات زیرسازی و کفراژ بندی مخزن شماره 1 و آماده سازی برای قالب بندی سقف و سرستون ها .

 

صدمین روز ساخت مخازن آب کاوه

امروز شنبه 93.9.15 صدمین روز ساخت مخازن آب شهر صنعتی کاوه

- دوشنبه 93.9.10 به علت عدم تامین بتن توسط شرکت  طرف قرارداد به علت ترافیک بالای کاری ، پروژه مخزن شماره 1 برای دوازدهمین روز تعطیل شد که نامه رسمی آن تحویل مسئولین محترم شرکت شهر صنعتی کاوه به عنوام کارفرما خواهد شد . 

- سه شنبه 93.9.11 اجرای عملیات بتن ریز مرحله دوم دیوار های مخزن شماره 1 

تعطیلی دو روزه پروژه به علت باز تعلل برای خشک شدن بتن دیوار ها

- شنبه 93.9.15 شروع باز کردن قالب دیوار های مرحله دوم دیوار های مخزن 1

مقالات دیگر...

View Full review 888 United Kingdom 888sport