اجرای کانال های آب شرکت یدک موتور ایران 15-7-94

به اطلاع می رسانیم که بتن کف 4 کانال آب شرکت تولیدی یدک موتور  امروز انجام شد.

برای مشاهده تصاویر پروژه به بخش گالری تصاویر مراجعه نمایید.

View Full review 888 United Kingdom 888sport