بتن ریزی پدستال های شرکت آرارات دخان 11-7-94

بتن ریزی پدستال های 2 فونداسیون شرکت آراراد دخان با موفقیت به پایان رسید.

برای مشاهده تصاویر پروژه به بخش گالری تصاویر مراجعه نمایید.

View Full review 888 United Kingdom 888sport