بتن ریزی بخشی از دیوار حیاط شرکت آقای سید رضی 11-7-94

بتن ریزی بخشی از دیوار حیاط شرکت آقای سید رضی با موفقیت به اتمام رسید.

توضیحات: اجرای دیوار  بتنی با قالب های طرح دار به عنوان دیوار حیاط با فونداسیون بتنی و دارای شبکه برای استحکام و مقاومت بیشتر.

برای مشاهده تصاویر پروژه به بخش گالری تصاویر مراجعه نمایید.

 

View Full review 888 United Kingdom 888sport