بتن ریزی سقف اول ساختمان نگهبانی شرکت آقای سید رضی 8-7-94

به اظلاع می رسانیم که بتن ریزی سقف اول ساختمان نگهبانی شرکت آرایشی و بهداشتی آقای سید رضی با موفقیت به پایان رسید.

برای مشاهده تصاویر پروژه به بخش گالری تصاویر مراجعه نمایید.

View Full review 888 United Kingdom 888sport