بتن ریزی مرحله اول ستون های شرکت آقای سید رضی 8-7-94

به اطلاع می رسانیم که مرحله اول ستون های شرکت آقای سید رضی با موفقیت به پایان رسید.

تعداد ستون ها: 22 عدد

ارتفاع ستون ها: 6 متر.

ابعد ستون ها: 60*60 سانتی متر

ارتفاع مرحله اول : 3 متر

برای مشاهده تصاویر پروژه به بخش گالری تصاویر مراجعه نمایید.

View Full review 888 United Kingdom 888sport