بتن ریزی بخشی از پدستال های پست برق منطقه ویژه افتصادی کاوه 6-7-94

به اطلاع می رسانیم که بتن ریزی بخشی از پدستال های پست برق منطقه ویژه اقتصادی کاوه با حضور نماینده کارفرما با موفقیت به پایان رسید.

برای مشاهده تصاویر پروژه به بخش گالری تصاویر مراجعه نمایید.

View Full review 888 United Kingdom 888sport