بتن ریزی سقف اول پمپاژ مخزن یک 6-7-94

بتن ریزی سقف اول پمپاژ خانه مخزن شماره یک به موفقیت به پایان رسید.

برای مشاهده تصاویر پروژه به بخش گالری تصاویر مراجعه نمایید.

View Full review 888 United Kingdom 888sport