مخازن آب 4000 متر مکعبی شهر صنعتی کاوه

امروز : شنبه ، مورخ 93.5.25 پس از گذشت هفت روز از انعقاد قرارداد ساخت مخازن آب شهر صنعتی کاوه و پس از تامین نسبی ملزومات پروژه و تعیین دقیق محل خاکبرداری توسط معاونت امور شهری شرکت شهر صنعتی کاوه ، عملیات ساخت مخازن آب شهر صنعتی کاوه با شروع عملیات خاکبرداری مخزن شماره 1 واقع در ضلع شمالی ورودی دوم شهر صنعتی کاوه آغاز شد .

مشخصات پروژه : (  2 عدد مخزن آب بتنی هر کدام به حجم تقریبی  2000 متر مکعب )

ابعاد هر مخزن : 4.20×22×22

حجم تقریبی بتن ریزی : 1500 متر مکعب .

مساحت تقریبی قالب بندی : 4000 متر مربع .

نصب واتر استاپ : 400 متر طول .

حجم تقریبی خاک برداری : 11000 متر مکعب .

مسئولین محترم شرکت شهر صنعتی کاوه جهت پیگیری مراحل و نحوه پیشرفت پروژه می توانند به همین صفحه و بخش های ایجاد شده مراجعه نمایند .

View Full review 888 United Kingdom 888sport