پروژه سیم تریل شهرداری ساوه

امروز چهارشنبه 93.9.12 پس از اعلام نتایج مناقصه سیم تریل شهرداری ساوه در تاریخ 93.9.10 با حضور مدیریت عمران سازه پارسیان در ساختمان سازمان عمران شهرداری ساوه ع قرارداد بتن کف و پل سیم تریل شهرداری ساوه مابین شرکت عمران سازه پارسیان و سازمان عمران شهرداری ساوه منعقد شد .

مساحت بتن ریزی : حدود 9000 متر مربع .

نوع بتن : بتن مسلح با عیار 350 با سطح پرداخت متوسط جهت تردد خودروهای حمل زباله .

مساحت قالب بندی برای پل : حدود 500 متر مربع .

مساحت قالب بندی برای دال سیم تریل : حدود 200 متر مربع .

مدت زمان قرارداد : 45 روز کاری .

More Articles...

View Full review 888 United Kingdom 888sport